ShirtsponsorNieuwsVandaag jarig

Lars Bierlaagh
Valentijn Hardenberg
Nieuws
ALGEMEEN

Oproep voor vrijwilligers zaterdag 28 augustus
16-7-2021
 

Op vrijdag 25 juni heeft een algemene ledenvergadering plaatsgevonden. 

In die ledenvergadering is het volgende besluit genomen:

Er wordt één moment georganiseerd voor alle regelcoaches en minimaal 1 extra ouder per team om er voor te zorgen dat de commissies gevuld en er taken opgepakt gaan worden. Het is verplicht voor ieder team om er dat moment te zijn en om minimaal 2 vrijwilligers per team te regelen die taken op gaan pakken binnen de vereniging. Zo zal ieder team taken geven.

Dit zal plaats gaan vinden op zaterdag 28 augustus. Vanuit ieder team worden dus minimaal 2 vrijwilligers verwacht om de taken binnen de vereniging te gaan oppakken en eventueel te verdelen. Mocht dat niet lukken, dan zal in de volgende ledenvergadering op vrijdag 17 september een besluit genomen gaan worden om de vereniging te ontbinden.

De vereniging kan alleen voorbestaan met voldoende vrijwilligers. De bijgevoegde lijst geeft een inzicht in wat er allemaal te doen is. En vele handen maken licht werk.

Tot zaterdag 28 augustus,

 


Bijlage: TakenlijstHCDeHondsrug.pdf

Verslag ALV vrijdag 25 juni
16-7-2021
 
Bijgaand vet verslag van de algemene ledenvergadering van 25 juni 2021.
 


Bijlage: 20210625VerslagALV.pdf

2 algemene ledenvergaderingen: vrijdag 25 juni en 17 september
11-6-2021
 
Hierbij nodigen we jullie uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 25 juni vanaf 20.30 uur op onze club.

Het waren bijzondere tijden en velen hebben elkaar de afgelopen anderhalf jaar niet of nauwelijks gezien, ontmoet of gesproken. Door de lange lockdown en de strikte besprekingen, hebben we weinig tot niets kunnen doen. Nadat de competitie al vroeg in het seizoen werd afgebroken en de zaalcompetitie ook geschrapt werd, hebben we besloten de trainingen volop door te zetten. In tegenstelling tot andere jaren hebben we ook in de winter voor alle teams twee keer week training aangeboden. Wel moest dat links en rechts met wat aanpassingen, maar we hebben geprobeerd de jeugd de ruimte te geven die er was. En we zagen dat ook in de winter de opkomst bij de trainingen groot was. 

Nu we weer kunnen denken aan een echt verenigingsleven, hebben wij drie├źn ook gezegd: het is mooi geweest. De meeste van onze eigen kinderen gaan studeren en vliegen uit, of zullen dat op korte termijn doen. Na vele jaren voor de club klaar te hebben gestaan, wordt het tijd voor een nieuwe generatie. Gelukkig zien we mooie aanwas van nieuwe jonge leden, dus er lijken ons kansen genoeg. Wij zijn destijds ook ingestapt toen onze kinderen bij de jongste jeugd begonnen met hockey.

Daarom gaan we het volgende doen.

Op vrijdag 25 juni houden we een eerste algemene ledenvergadering. De precieze agenda en stukken volgen nog. Maar we komen in ieder geval met een voorstel voor een wisseling in het bestuur. Dennis zal aftreden als voorzitter, maar zich nog wel als algemeen bestuurslid verkiesbaar stellen. Daarmee voldoen we aan de statutaire eisen dat we minimaal 3 bestuursleden moeten hebben.

En we kondigen ook de volgende algemene ledenvergadering aan op vrijdag 17 september. Bij deze ledenvergadering zullen er nieuwe kandidaten voor het bestuur benoemd moeten worden. Wij treden in principe alle drie af.

Nieuwe bestuursleden kunnen zich bij ons melden, wij zullen ze dan voordragen. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 27 augustus melden, zodat we op tijd de voorstellen kunnen publiceren. Natuurlijk zijn wij bereid de zaken netjes over te dragen en de eerste maanden op de achtergrond de nieuwe bestuursleden wegwijs te maken. Maar het wordt echt tijd voor een nieuwe generatie.

Mochten er geen nieuwe kandidaten komen, dan zullen we helaas genoodzaakt zijn na de tweede vergadering de vereniging te gaan ontbinden, aangezien we niet zonder bestuur verder kunnen. Maar we gaan er vanuit, dat een dergelijk drastisch besluit niet nodig zal zijn. We zien immers voldoende enthousiaste kinderen en daar zullen zeker enthousiaste ouders achter staan.

De agenda is bijgevoegd. De agenda en het verslag zijn tevens rondgestuurd.

Met vriendelijke groet,
Dennis van der Veen - voorzitter
Edwin Hageman - penningmeester/ secretaris a.i.
Marijke van Daal - bestuurslid
 


Bijlage: 20210625AgendaALV(1).pdf